تایید دریافت کالا

خریدار گرامی

چنانچه محصولی را از فروشندگان(کاربران وب سایت) خریده اید لطفا در زمان تحویل آنرا مطابق داده و سپس فرم تایید دریافت کالا را پر نمائید

در صورت عدم ارسال تایید مبلغ واریزی به حساب فروشند واریز نخواهد شد.

تایید دریافت کالا

  • چنانچه مطابقت ندارد از طریق فرم مطابقت ندارد به ما اطلاع دهید.
بستن
مقایسه